גג אלומיניום קבוע

גג אלומיניום זכוכית מחוסנת חלבי כולל פרופיל הגבהה