התקנת גג אלומיניום

התקנת גג משופע מתקרת עלית אלומיניום באזור צור הדסה

תגובות סגורות.