סגירת מרפסת

סגירת מרפסת בבית פרטי, בישוב אפרת

התקנת חלון דגם 7000, וסגירת גג מתקרת פנלית

 

תגובות סגורות.