התקנת תריס גלילה ממ”ד בהתאם לתו תקן

שיר-אל אלומיניום מבצעים התקנה של תריסי גלילה ממ"ד בהתאם לתו התקן, ובהתאם לתקנות השונות העוסקות בבניית חדר ממ"ד.

תגובות סגורות.