חברת "שיר-אל" ביצעה במשרדנו ברחוב קק"ל בירושלים התקנת חלונות.

לאור ניסיוני עם חברות אחרות שלא עמדו בזמנים החלטתי שחברת "שיר-אל" תתחזק באופן

שוטף את משרדנו בירושלים.

ממליץ בחום.

בכבוד רב

ציון 050-7693811

ציון, מנהל אחזקה - קרן קימת לישראל.