מזה שמונה שנים אני מקבל שרות מחברת "שיר-אל" לצורך עבודות שוטפות בדירות

בבעלות חברת "הימנותא".

העבודות מבוצעות לשביעות רצוננו ובמחירים הוגנים.

גם אם לעתים נדרש ביקור חוזר לתיקון ליקוים שלא נתגלו בעת ביצוע בעבודה, הם נעשים

ללא תשלום נוסף.

בכבוד רב

דני 050-5217526

מנהל חזקת דירות "הימנותא"

דני, מנהל חזקת דירות